Våre Eiendommer
Tilbake til Eiendommer
Andre Eiendommer
Prosjektbeskrivelse

Til tross for nedgangstider, dystre økonomiske utsikter, konkurser i bankvesenet og generell liten eller ingen investeringslyst valgte Vennatrø Gruppen i 1989 å planlegge å iverksette bygging av nytt kjøpesenter på Stjørdal.
Torgkvartalet åpnet sine dører høsten 1991 og har senere utvidet senteret i to omganger, både i 1998 og 2006. I 1998 ble senteret utvidet med ca. 20.000 m2 inneholdende butikker over to plan, annen næringsvirksomhet på plan 3 og 20 selveierleiligheter på plan 4. Byggetrinn 1 fikk en ekstra etasje i 2006, tilpasset næringsvirksomhet hvor vi i dag bl.a. finnerredaksjonskontorene til Stjørdalens Blad. Torgkvartalet kjøpesenter, med butikker, kontor, og leiligheter er på totalt ca. 30.000 m2.

Torgkvartalet inntok raskt posisjonen som Nord-Trøndelag's største kjøpesenter og figurerte i mange år blant landets 60 største kjøpesentra. Siste års betydelige utvidelser og sammenslåing av kjøpesenter i fylket har de siste år plassert Torgkvartalet på en tredje plass blant fylkets kjøpesentra, en situasjon vi foreløpig lever godt med. Med en årlig omsetning på rundt mill. 540,0 fordelt på 49 butikker inntar Torgklvartalet fortsatt en betydelig posisjon og fremstår some et stabilt kjøpesenter, liten eller ingen utskifting blant senterets butikker og leietakere, og gledelig nok, stor søkermasse til senteret for etablering av butikk, både fra store og landsomfattende kjeder til små og egeneide butikker.

Vennatrø Gruppen har i lang tid annonsert utvidelse av senteret. Dette har dessverre trukket noe i langdrag grunnet bl.a. Stjørdal kommune's arbeid med ny reguleringsplan for sentrum og planlegging og bygging av nytt kulturhus. Dette har imidlertid ikke stanset våre planer hva gjelder både utarbeidelse av tegninger, prosjektering, kostnadsberegninger og kontakt med nye og potensielle leietakere.
Nytt og utvidet kjøpesenter vil generere en betydelig økning i antall parkeringsplasser, ca. 5.000 m2 med nytt butikkareal, ca. 2.500 m2 med kontor og ett (eller to) plan med selveierligheter. Forventet oppstart er satt til 2015.

Våre Eiendommer
 • +
  kjopmannsgata37
  Kjøpmannsgata 37, Stjørdal
 • +
  Mindeshus
  Bolig/Næring | 5.212m2
  Værnesgata 11-23, 7500 Stjørdal
 • +
  Steinsalen
  Næring | 2.451m2
  Industriveien 9, Stjørdal
 • +
  Nettbuss/Verksted
  Næring | 1.471m2
  H.P. Jensens gt. 5, Stjørdal
 • +
  Åttern
  Næring | 1.300m2
  Tuftenveien, Stjørdal
 • +
  Næringsbygget
  Næring | 1.286m2
  Pottemakergt. 1, Stjørdal
 • +
  Værnesgata 9
  Næring
  Værnesgata 9, Stjørdal
Til
toppen