Våre Eiendommer
Tilbake til Eiendommer
Andre Eiendommer
Prosjektbeskrivelse

Bygget ble ferdigstilt i 1991 og fungerte i mange år som base for NTE's sin avdeling og virksomhet på Stjørdal. Dette innbefattet lokal administrasjon, installasjon og montørvirksomhet, overfor både privat og næringslivsmarkedet. I tillegg noe butikkaktivitet. Store deler av bygget ble således disponert av NTE sin egen virksomhet.

Over år har denne aktiviteten blitt noe redusert og nye aktører og leieforhold har funnet sin plass i bygget. Vennatrø Invest AS overtok bygget i april 2014 og ved overtakelsestidspunkt hadde 19 leietakere funnet sin plass i bygget.

Eiendommen med nåværende bygningsmasse har et betydelig potensiale hva gjelder utvikling og leie. Bygningen kan tilby utleie på totalt 3.200 m2, kontor og lager, hvorav ca. 1.500 m2 fortsatt er ledig for utleie.

Eiendommen har et tomteareal på totalt 9.138 m2 hvor det allerede foreligger en mulighetsstudie og et forslag til ny reguleringsplan som ligger inne til Stjørdal kommune for behandling. Her foreslås at 2,3 da. avsettes til bolig, 1,9 da. til forretning, kontor og tjenesteyting og 1,1 da. til torg og parkering. En spennende mulighet Vennatrø Invest AS vil jobbe videre med.

Våre Eiendommer
 • +
  Torgkvartalet
  Bolig/næring | 30.000m2
  Stokmovegen 2, Stjørdal
 • +
  kjopmannsgata37
  Kjøpmannsgata 37, Stjørdal
 • +
  Mindeshus
  Bolig/Næring | 5.212m2
  Værnesgata 11-23, 7500 Stjørdal
 • +
  Steinsalen
  Næring | 2.451m2
  Industriveien 9, Stjørdal
 • +
  Nettbuss/Verksted
  Næring | 1.471m2
  H.P. Jensens gt. 5, Stjørdal
 • +
  Åttern
  Næring | 1.300m2
  Tuftenveien, Stjørdal
 • +
  Næringsbygget
  Næring | 1.286m2
  Pottemakergt. 1, Stjørdal
Til
toppen