Våre Eiendommer
Tilbake til Eiendommer
Andre Eiendommer
Prosjektbeskrivelse

Nytt administrasjon og verkstedbygg for Nettbuss og Team Verkstedsenter ble overlevert den 5. januar 2009.
Dette etter en anbudskonkurranse hvor Vennatrø Gruppen trakk det lengste strået. Igjen har vi lagt til grunn et utvidet samarbeid mellom leietakerne, arkitekt og byggherre. Dette for å sikre optimal brukervennlighet og logistikk hos brukerne av bygget. Arkitekt Håvard Eide har igjen vært vårt valg hva gjelder arkitekttjenester, hvor utstrakt bruk av glassfasader, stein og betong er benyttet. Her nevnes at dette er gruppens tredje næringsbygg på Stjørdal hvor det er benyttet rød elvdalsporfyr som fasademateriell, egenhendig hentet fra lager i Orsa, Sverige.
I tillegg til vaskehall for Nettbuss og et topp moderne verksted med kundemottak, finnes kontorer, garderober, mannskapsrom, pause/spiserom og møtefaciliteter.

Team Verkstedssenter valgte i 2012 og la Wist Last og Buss overta driften av verkstedet med kundemottak og kontorer.

Våre Eiendommer
 • +
  Torgkvartalet
  Bolig/næring | 30.000m2
  Stokmovegen 2, Stjørdal
 • +
  kjopmannsgata37
  Kjøpmannsgata 37, Stjørdal
 • +
  Mindeshus
  Bolig/Næring | 5.212m2
  Værnesgata 11-23, 7500 Stjørdal
 • +
  Steinsalen
  Næring | 2.451m2
  Industriveien 9, Stjørdal
 • +
  Åttern
  Næring | 1.300m2
  Tuftenveien, Stjørdal
 • +
  Næringsbygget
  Næring | 1.286m2
  Pottemakergt. 1, Stjørdal
 • +
  Værnesgata 9
  Næring
  Værnesgata 9, Stjørdal
Til
toppen