Våre Eiendommer
Tilbake til Eiendommer
Andre Eiendommer
Prosjektbeskrivelse
Opprinnelig navn på bygget, Næringssenteret, tenkt som et moderne byggeprosjekt med utviklingsmuligheter for både store og små bedrifter. Senteret inneholdt både kontor, konferanse, salgs og lagerarealer. Totalt 30 innflyttingsklare kontorenheter, konferanserom med moderne AV-utstyr og grupperom.I tillegg en kantine med et moderne kjøkken, tenkt som senterets midtpunkt med trivelige sitteplasser under et glasstak. Vennatrø Gruppen overtok bygget i 1995 og iverksatte umiddelbart tiltak for å finne leietakere. Bygget ble raskt tilrettelagt for et bilanlegg med salgs og utstillingsareal og verksted. Dette areal ble senere overtatt av Norfloor. Øvrig areal benyttes til annen næringsvirksomhet hvor Stjørdal og Meråker kjøreskole leier et betydelig areal til sin kursvirksomhet. Byggget er i dag nesten fullt utleid.
Våre Eiendommer
 • +
  Torgkvartalet
  Bolig/næring | 30.000m2
  Stokmovegen 2, Stjørdal
 • +
  kjopmannsgata37
  Kjøpmannsgata 37, Stjørdal
 • +
  Mindeshus
  Bolig/Næring | 5.212m2
  Værnesgata 11-23, 7500 Stjørdal
 • +
  Steinsalen
  Næring | 2.451m2
  Industriveien 9, Stjørdal
 • +
  Nettbuss/Verksted
  Næring | 1.471m2
  H.P. Jensens gt. 5, Stjørdal
 • +
  Åttern
  Næring | 1.300m2
  Tuftenveien, Stjørdal
 • +
  Værnesgata 9
  Næring
  Værnesgata 9, Stjørdal
Til
toppen