Våre Historie

Vennatrø Gruppen's historie går tilbake til tidlig på 50 – tallet hvor drosjevirksomhet la grunnlaget for en eventyrlig reise via stein og pukk til utvikling og forvaltning av et betydelig antall næringseiendommer.

Det som i dag har vokst til å bli Stjørdal største eiendom og utviklingsselskap fikk sin spede begynnelse allerede tidlig på 50 – tallet. Grunder og initiativtaker Alf Vennatrø startet som drosjesjåfør på Stjørdal. Drosjen ble imidlertid raskt byttet ut med tyngre kjøretøy som gravemaskiner, lastebiler og knuseverk. Starten og grunnlaget for ny virksomhet var bl.a. levering av grusleveranser til Værnes flyplass på slutten av 50-årene. Betydelige masser er over år er sprengt ut, knust og transportert, spesielt fra selskapets anlegg på Sutterø, Fossberga og Brannlia.

Nevnes må også at Alf Vennatrø tidlig innså at fremtiden lå i investering i mobile knuseverk, slik at steinproduksjponen kunne foregå der massene skulle brukes. Dette resulterte i flere store oppdrag over hele landet, bl.a. i forbindelse med ilandføringsanlegget for gass til Trollffeltet til Kollsnes.


Utvikling av næringseiendom ble unnfanget midt på 80-tallet og første næringsbygg sto ferdig i 1985 hvor Statens Vegvesen flyttet inn og som fortsatt har tilhold i samme bygg.
Torgkvartalet kjøpesenter sto ferdig og var klar for åpning 1. november 1991 etter kun 14 måneders byggetid. Byggherre og hundre prosent eiere, Alf og Jan Vennatrø, ble tildelt mang en positiv omtale i lokalpressen for god fremdrift og styring av prosjektet som var en byggherrestyrt delendreprise hvor hele 30 forskjellige firma var involvert.
Lokalpressen merket seg også tildlig i prosessen byggets utforming, særegenheter og kvaliteter, noe som ga Torgkvartalet tilnavnet “Stjørdals flotteste forretningsbygg”.
Våre Eiendommer
Torgkvartalet Shopping midt i Stjørdal sentrum...

Les mer »
Mindes Hus Attraktiv og praktisk bygg for bode næring og private bolig...

Les mer »
Steinsalen Den vakreste strukturen i Stjørdal...

Les mer »
Til
toppen